PDV ili POREZ NA DODATU VREDNOST

Porezu na promet (o kojem se podrobnije govorilo u prethodnom tekstu) ne podležu jedino novi, ranije neuseljavani stanovi, odnosno stanovi koji nikad ranije nisu pripadali fizičkom licu već pravnom licu ovlašćenom za izgradnju stanova. Kupce novih stanova obavezuje plaćanje poreza na dodatu vrednost iliti PDV-a koji iznosi 10% cene nepokretnosti. Ranija poreska stopa od 8 % važila je do 1.januara 2014. godine. PDV je porez koji se plaća odmah, zajedno sa isplatom samog stana. Pre nego što se odlučite na kupovinu novog stana proverite da li Vam je na cenu već obračunat PDV ili nije.